Konkurs na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego

czwartek, 6 grudnia 2018, godz. 10:00

100-lecie Powstania Wielkopolskiego

R E G U L A M I N

 

 1. Organizator
 • Organizatorem konkursu  "100-lecie  Powstania Wielkopolskiego" jest Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia";
 • Partnerem wydarzenia jest Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu.

 1. Cel konkursu

"100-lecie Powstania Wielkopolskiego" jest wydarzeniem o charakterze kulturalnym zorganizowanym w formie konkursu. Jego celem jest uczczenie przypadającej w 2018 roku 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.

 1. Termin
 • projekt "100-lecie Powstania Wielkopolskiego" realizowany jest od początku grudnia 2018r. do 16 lutego 2019r.
 • termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 10 lutego 2019r. (liczy się data dostarczenia prac do organizatora).
 1. Uczestnicy

Konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych.

 1. Zgłoszenia do konkursu

Nie przewiduje się osobnych zgłoszeń do konkursu. Za zgłoszenie, a tym samym akceptację warunków niniejszego regulaminu, uznaje się złożenie w terminie prac konkursowych.

 1. Zasada rywalizacji
 • ustala się dwie kategorie dla nadsyłanych prac:
  - fotografia;
  - powstańcze pamiątki.
 • kategoria "fotografia" to wykonane przez zgłaszającego zdjęcia tematycznie nawiązujące do 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego (pomniki, tablice, mogiły żołnierzy i powstańców, fotografie kreatywne) - uczestnik udostępnia organizatorom na potrzeby oceny cyfrową wersję pracy.
 • kategoria "powstańcze pamiątki" to przedmioty z epoki, bezpośrednio nawiązujące do powstania wielkopolskiego lub pochodzące z okresu 1918/19 - uczestnik udostępnia organizatorom na potrzeby oceny cyfrową fotografię zgłaszanego przedmiotu. Na życzenie jury uczestnik zobowiązany jest do okazania przedmiotu.
 • każdy uczestnik może przedstawić do oceny dowolną liczbę prac w jednej lub obu kategoriach.
 • fotografie (do obu kategorii) należy przesłać na adres: dziesiate@gmail.com
 1. Dodatkowe warunki uczestnictwa
 • uczestnicy konkursu, przedstawiając zdjęcia do oceny, oświadczają tym samym, że są autorami zdjęć (kategoria: fotografia) lub oświadczają, że są właścicielami zgłoszonych do konkursu przedmiotów (kategoria: powstańcze pamiątki).
 • zdjęcia wykonane przez uczestników konkursu pozostają ich własnością. Uczestnicy wyrażają jednak zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i kopiowanie zdjęć przez organizatorów - bez możliwości roszczeń finansowych - na potrzeby promocji konkursu i ich ewentualnych kolejnych edycji (publikacje w mediach, w Internecie, w trakcie wystawy, na plakatach, kartach okolicznościowych, albumach pokonkursowych itp.).
 • uczestnicy konkursu oświadczają, że zrzekają się prawa dochodzenia od organizatorów imprezy odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu (w tym z tytułu wypadków lub szkód osobistych i majątkowych) oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 1. Zasada oceny
 • wyboru najlepszych zdjęć dokona jury konkursu złożone z członków władz statutowych organizatora.
 • jury dokona wyboru laureatów w obu kategoriach.
 • ustala się łączną liczbę laureatów w obu kategoriach na 10.
 • werdykt jury jest ostateczny.
 1. Nagrody
 • laureaci konkursu otrzymają przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu albumy "Powstanie Wielkopolskie 1918/1919" Mariana Olszewskiego.
 • pierwszych 20 zgłoszonych uczestników  konkursu (bez względu na kategorię i wybór laureatów przez jury) otrzyma przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu odznaki: wielkopolskie rozetki.
 1. Uwagi końcowe
 • zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z całkowitą akceptacją przedstawionego regulaminu i wszystkich warunków jego przebiegu.
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia, odroczenia lub zmiany przebiegu konkursu bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od nich problemy techniczne uniemożliwiające właściwy przebieg konkursu.

 

Dotychczas zgłosili się (pierwsza dwudziestka, która otrzymuje rozetki):

 1. Krzysztof Maciejewski
 2. Maciej Ziąbka
 3. Bogdan Maciejewski
 4. Roman Polerowicz
 5. Marian Szczygieł

Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia"

KRS 0000401182

NIP 622-278-12-31
REGON 301977561

ZIELONA ŻYRAFA - profesjonalne strony www

Adres do korespondencji

ul. Konopnickiej 3/12
63-400 Ostrów Wielkopolski

e-mial: dziesiate@gmail.com

Darowizny na rzecz stowarzyszenia
przekazywać można na konto bankowe

52 8430 0009 2002 0021 6775 0001