x

Logowanie

E-mail

Hasło

Dwa tysiące herbów

czwartek, 16 kwietnia 2015, godz. 18:00

Mała Scena OCK

Łukasz Jędrzejak był kolejnym gościem Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera. 16 kwietnia zaprezentował temat „Heraldyka samorządowa po ostrowsku”.

 

- Pod koniec maja obchodzić będziemy 25-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce - mówił Łukasz Jędrzejak na spotkaniu zorganizowanym tradycyjnie już w Ostrowskim Centrum Kultury. - Nieodłącznym elementem tożsamości każdego samorządu jest jego herb. Jak tłumaczył gość spotkania, wiele herbów dzisiejszych samorządów gminnych wywodzi się w linii prostej od historycznych herbów miejscowości, które są ich siedzibami. Herby powiatów i województw zostały zaś stworzone po 1990 roku na podstawie uwarunkowań historycznych i geograficznych. 

- Samorząd terytorialny w Polsce to 2479 gmin, 380 powiatów - w tym 66 miast na prawach powiatu oraz 16 województw - mówił Łukasz Jędrzejak. - Dziś zdecydowana większość z nich posiada swoje herby.

Nie zawsze jednak tak było. W dwudziestoleciu międzywojennym początkowo dopuszczalne było używanie przez samorządy jedynie orła państwowego. Dopiero od lat trzydziestych samorządy mogły starać się o używanie historycznych herbów.

Po II wojnie światowej samorządy ponownie używały jedynie orła państwowego. Sytuacja zmieniła się na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Wówczas jednak częstą praktyką było modyfikowanie herbów historycznych pod dyktando ówczesnej władzy. 

- Odrodzenie samorządów w 1990 roku spowodowało powrót do herbów historycznych - mówi Łukasz Jędrzejak. - Od roku 2000 ich projekty opiniowane są przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

Podczas kwietniowego spotkania Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera, Łukasz Jędrzejak zaprezentował swoją bogatą, liczącą blisko 2 tysiące odznak kolekcję herbów wydawanych przez samorządy po 1990 roku. Mimo niezbyt długiego, zdawałoby się, okresu tworzenia kolekcji, już dziś można wskazać na wiele białych krótków, jakie znajdują się w zbiorze Łukasza Jędrzejaka. Są to m.in. herby samorządów, które w wyniku kolejnych zmian administracyjnych zniknęły po prostu z samorządowej mapy Polski oraz herby, które po opinii Komisji Heraldycznej zostały zmienione. Wśród tych ostatnich znajduje się m.in. herb Raszkowa, który decyzją Rady Gminy i Miasta zmieniony został 29 lipca 2011 roku.

Kolekcja Łukasza Jędrzejaka to nie tylko herby samorządowe. To także wydawane w postacji znaczków na szpilce lub pinie flagi samorządów, przyznawane przez wiele samorządów odznaki „Zasłużony dla...” czy specjalne odznaki z herbem gminy „Radny”. Wśród odznak, na które kolekcjoner jeszcze czeka są m.in. herby gminy Sośnie oraz nowy herb samorządu Raszkowa. ■

Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia"

KRS 0000401182
NIP 622-278-12-31
REGON 301977561

Adres do korespondencji
ul. Konopnickiej 3/12
63-400 Ostrów Wielkopolski

Dostępni w Internecie:

www: sooz.pl
facebook: facebook.com/soozostrow
e-mial: dziesiate@gmail.com

Darowizny na rzecz stowarzyszenia
przekazywać można na konto bankowe

52 8430 0009 2002 0021 6775 0001