x

Logowanie

E-mail

Hasło

Pocztówka numer 15

Pocztówka numer P015 to wspólne dzieło duetu Kłopocka - Maciejewski. Pocztówka prezentuje fragment witrażu ze starej przepompowni, na którym znajduje się ostrowska konkatedra.


Pocztówka P015 to najbardziej wyjątkowe z dotychczasowych wydawnictw stowarzyszenia. Ukazała się ona w nakładzie jedynie 24 ponumerowanych egzemplarzy. Wszystkie pocztówki dodatkowo opieczętowano specjalnym stemplem z logiem stowarzyszenia. Karta wydana została z okazji Ostrowskiego Dnia Kolekcjonera 2016 i pomyślana została jako podziękowanie dla wystawców prezentujących swoje kolekcje. Właśnie do nich trafiło łącznie 16 pocztówek. Dwie pocztówki, oznaczone numerami 1 i 24, trafiły do archiwum stowarzyszenia. Jedna przekazana została na ręce prezes Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa, który współfinansował sierpniowe wydarzenie. Pięć pozostałych kart przekazano darczyńcom, którzy zdecydowali się wesprzeć finansowo druk „Kolekcjonera Ostrowskiego”.

Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia"

KRS 0000401182
NIP 622-278-12-31
REGON 301977561

Adres do korespondencji
ul. Konopnickiej 3/12
63-400 Ostrów Wielkopolski

Dostępni w Internecie:

www: sooz.pl
facebook: facebook.com/soozostrow
e-mial: dziesiate@gmail.com

Darowizny na rzecz stowarzyszenia
przekazywać można na konto bankowe

52 8430 0009 2002 0021 6775 0001