x

Logowanie

E-mail

Hasło

Zmiana koncepcji

Późną jesienią 2015 roku, przy okazji siódmej edycji Ostrowskiego Maratonu Fotograficznego, Stowarzyszenie wydało kartki P013 i P014.

Tym razem na pocztówkach znalazł się Ostrów w scenerii zimowej: stolik Stefana Rowińskiego (fot. Anna Kłopocka) i ostrowski Ratusz (fot. Krzysztof Maciejewski). Pocztówki ukazały się w nakładzie po 90 sztuk.


Niestety, w związku z brakiem komunikacji między wydawcą a drukarnią, obie kartki trafiły do odbiorców w wersji odmiennej od tej, którą zakładali projektanci. Ze względu na dodany przez drukarnię bez konsultacji z grafikami czarny margines, logo stowarzyszenia nie przylega do górnego skraju kartki, jak zakładał pierwotny projekt.


Zaznaczyć trzeba, że druk pocztówek sfinansowany został ze środków budżetowych miasta Ostrowa w ramach realizacji zadania „Ostrowski Maraton Fotograficzny”.

Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia"

KRS 0000401182
NIP 622-278-12-31
REGON 301977561

Adres do korespondencji
ul. Konopnickiej 3/12
63-400 Ostrów Wielkopolski

Dostępni w Internecie:

www: sooz.pl
facebook: facebook.com/soozostrow
e-mial: dziesiate@gmail.com

Darowizny na rzecz stowarzyszenia
przekazywać można na konto bankowe

52 8430 0009 2002 0021 6775 0001